Przejdź do treści

O nas

Serdecznie witamy w Centrum Stomatologii
Med-Dent
Centrum Medyczne funkcjonuje nieprzerwanie od 1980 roku.
Początkowo były to gabinety stomatologiczne pod nazwą:
NSZOZ „ART-DENT”.
Obecnie korzystając z wieloletnich doświadczeń i nieustannie kształcąc się świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Pragniemy zapewnić Państwu pełen zakres usług stomatologicznych.
Nasz zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach by leczyć korzystając z najnowszych osiągnięć medycyny.
Do zobaczenia w MED-DENT.

 

MED-DENT Bielsko-Biała

Dentysta Bielsko - Chirurg stomatolog Bielsko

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MED-DENT Katarzyna Pluta i Łukasz Pluta Spółka Cywilna z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Broniewskiego 29C, którego reprezentuje Katarzyna Pluta, współwłaściciel.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych – diagnostycznych i leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy MED-DENT Katarzyna Pluta i Łukasz Pluta Spółka Cywilna.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. realizacji usług medycznych – diagnostycznych i leczniczych.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
  8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego:

      Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe, a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko. Nie ma uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem działalności związanej ze źródłami promieniowania jonizującego.

KONTAKT

Logo kontakt

Katarzyna i Łukasz Pluta Spółka Cywilna

ul. Broniewskiego 29c

43-300 Bielsko - Biała

Nip: 9372537557

mBank 08 1140 2017 0000 4502 0701 6175

tel. 33 8159101, 531 883 123, 602 346 487

e-mail: med.dent.bb@gmail.com

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek: 9.00-20.00

Wtorek, Piątek: 9.00-18.00

Dentysta - Stomatolog, Chirurg

 

Polityka prywatności - w zakładce "o nas".

 

(C) 2021 Med-Dent - Bielsko-Biała
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij