Protetyka i mosty adhezyjne

mosty adhezyjne (kompozytowe)

mosty_adhezyjne

Mosty adhezyjne należą do uzupełnień stałych oszczędzających tkankę zęba. Stanowią tańszą alternatywę dla implantów.
Uzupełniają one pojedyncze braki zębowe, zarówno w odcinku przednim jak i bocznym.
Brak pojedynczego zęba często
jest lekceważony przez pacjentów. Konsekwencją długo nie uzupełnionego braku zębowego jest wiele zaburzeń zgryzowych
takie jak przechylenie zębów sąsiednich, wysunięcie zębów przeciwstawnych, patologiczne starcia, zaniki dziąseł, przyzębia.

Mosty adhezyjne możemy wykonywać bezpośrednio na jednej wizycie stomatologicznej. Jest to wymodelowany ząb z kompozytu,
przyklejony do zębów sąsiednich na włóknie szklanym.
Mosty adhezyjne możemy również wykonać metodą pośrednią na podbudowie metalowej
lub licowane porcelaną. Mosty adhezyjne w przeciwieństwie do tradycyjnych uzupełnień którch wykonanie polega na szlifowaniu zdrowych
zębów są nowocześniejszą formą uzupełnienia pojedynczych braków zębowych.

uzupełnienia stałe: licówki, korony ceramiczne na podbudowie metalowej, korony pełnoceramiczne, korony ceramiczne na podbudowie z tlenku cyrkonu

uzupełnienia ruchome: protezy akrylowe, protezy szkieletowe, protezy acetalowe (elastyczne)