Chrapanie

Prawidłowe oddychanie polega na przepływie powietrza przez gardło, tchawicę , oskrzela i płuca. Podczas snu spada  toniczne napięcie mięśni utrzymujących drożność górnych dróg oddechowych w tym gardła. Częściowe lub całkowite zatkanie gardła prowadzi do chrapania i bezdechu. Pojawia się gdy język opada do tyłu i zatyka drogi oddechowe.
Dotyczy to częściej mężczyzn między 4 a 6 dekadą życia. Chrapanie może doprowadzić do bardziej poważnego stanu zwanego obstrukcyjnym bezdechem periodycznym.
Obstrukcyjny bezdech periodyczny :
Nieprawidłowość oddechowa
Krótka przerwa w oddychaniu podczas snu trwająca od 10 sekund   do 3 minut (ogranicza dostęp tlenu do mózgu i może stanowić zagrożenie życia)
Przez zmniejszone stężenie tlenu we krwi a wzrost CO2 jest czynnikiem ryzyka nadciśnienia, zawału, udaru.
Objawy bezdechu periodycznego:
Chrapanie
Nadmierna senność w ciągu dnia
Dławienie lub sapanie w ciągu nocy
Impotencja
Zamglona pamięć
Rozdrażnienie
Zmiana osobowości
Poranne bóle głowy
Czynniki wpływające na bezdech periodyczny:
– wiek
– otyłość
– alkohol (jest depresantem układu nerwowego)
– tabletki nasenne
Aparaty dentystyczne wewnątrzustne:
są niechirurgiczną (zachowawczą) metodą udrażniania dróg oddechowych polegającą na przesunięciu żuchwy i języka do przodu.