Cennik

Usunięcie zęba wyrżniętego 200
Usunięcie zęba zatrzymanego (8-ki) 300-500
Usunięcie chirurgiczne z odtworzeniem płata i preparacją kości 300-400
Resekcja wierzchołka korzenia 300-500
Podcięcie wędzidełka wargi górnej 200-350
Podcięcie wędzidełka języka 200-350
Implant system MIS z koroną 4000-4500
Implant system Straussman z koroną 5000-5500
Proteza całkowita na dwóch implantach 5000
Proteza całkowita na czterech implantach 8000
Mikroimplant ortodontyczny 500