Badania kierowców

Lekarz Rodzinny Łukasz Pluta.
Porady z zakresu medycyny rodzinnej oraz badania kandydatów na kierowców i kierowców kategorii:
AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E.